FIND YOUR SOULMATE

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Speeddate gebruikersvoorwaarden

Organisatorische basisregels :

 • De deelname aan speeddate vereist voorafbetaling van bijdrage van 30 Euro.
 • Een betaalde bijdrage wordt bevestigd op het meegedeelde emailadres
 • De bevestiging bevat de datum van de volgende speeddate sessie

Tijdstip van de speeddate sessies & aantal deelnemers

 • De speeddates hebben voorlopig plaats telkens op maandag
 • De sessies vinden plaats per leeftijdscatgorie
 • Er wordt in de mate van het mogelijke geselecteerd op basis van de provincie
 • Er zijn minimum 4 mannen en 4 vrouwen vereist per ingelegde speeddate sessie
 • Het aantal deelnemers per sessie is maximum 5 mannen & 5 vrouwen
 • Het aanmaken van een betalend  profiel ( klassieke dating)  is niet vereist .

Gesprekstijd & deelname aan speeddate sessies :

 • De gesprekstijd bedraagt ongeveer 15 minuten
 • Wie onverwacht niet kan deelnemen moet uiterlijk 36 u  vooraf berichten per mail
 • Het vooraf afmelden moet gebeuren per mail via info (ad) blind-date-meeting.be
 • Bij niet deelname wegens overmacht wordt de deelname verplaatst naar een andere datum

Uitwisseling van coördinaten in geval van een match :

 • De deelnemers  kunnen tijdens de sessie  hun mail- adres en telefoonnummer uitwisselen.
 • Geen enkele deelnemer is verplicht zijn coördinaten mee te delen aan de gesprekspartner.
 • De mededeling van coördinaten gebeurt op vrijwillige basis zonder tussenkomst BDMS

BDMS is niet verantwoordelijk met betrekking tot :

 • – Het niet functioneren van de uitrusting van de deelnemer
 • – Het niet tijdig verwittigen per mail  over niet deelname
 • Het niet tijdig inloggen op de speeddate – sessie
 • – Mededeling van foute coördinaten tussen de deelnemers

Informatieve linken

Basisuitrusting voor speeddating

FAQ speeddating

Algemene info speeddating

Inschrijfform speeddating