FIND YOUR SOULMATE

Bescherming Privacy – GBA

Blind date Vlaanderen: vriendschap, activiteiten voor singles, reisgezelschap
Maak nu kennis met de vernieuwde online blind date service op www.blind-date-meeting.eu

♦ De bescherming van de privacy wordt maximaal gewaarborgd

 • De door BDMS verwerkte persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Betreft : telefoon, GSM, woonadres, email- adres enz.

U zal dus via BDMS geen commerciële berichten ontvangen .

 • Gegevens uit persoonlijke profiel zijn beschermde gegevens.

BDMS deelt deze gegevens zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan een derden mee.

 • Geen privacy-gevoelige gegevens worden bekendgemaakt in de dating-profielen van de klanten.
 • Nooit bekendmaking van familienaam, tel./GSM-nummer , woonadres, mail-adres … aan andere leden .
 • BDMS respecteert de Europese wetgeving op bescherming van privacy.
 • De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • ⇒ is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen.

♦ Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) :

BDMS deed mededeling van de verwerking van persoonlijke gegevens :

 • Deze inlichtingen uit de aangifte zijn opgenomen in een openbaar register
 • Deze inlichtingen zijn door iedereen online raadpleegbaar
  ⇒ Toegekend identificatienummer : VT005060360

♦ De mededeling  omvat omschrijving van verwerking van onderstaande gegevens

 • Identificatiemiddelen van algemene aard
 • Categorieen ontvangers van de gegevens
 • Bescherming van de verwerkte gegevens tegen raadpleging door onbevoegde derden