FIND YOUR SOULMATE

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Gebruikersvoorwaarden speeddating

Organisatorische basisregels :

 • De deelname aan speeddate vereist voorafbetaling van bijdrage van 30 Euro.
 • Een betaalde bijdrage wordt bevestigd op het meegedeelde emailadres 
 • De bevestiging bevat de datum van de volgende speeddate sessie

Tijdstip van de speeddate sessies & aantal deelnemers

 • De speeddates hebben plaats elke 1 ste en 3 de maandag van de maand
 • De sessies vinden plaats per leeftijdscatgorie
 • Er zijn minimum 4 mannen en 4 vrouwen vereist per ingelegde speeddate sessie
 • Het aantal deelnemers per sessie is maximum 5 mannen & 5 vrouwen
 • Het aanmaken van een betalend  profiel ( klassieke dating)  is niet vereist .

Gesprekstijd & deelname aan speeddate sessies :

 • De gesprekstijd tussen elk koppel deelnemers bedraagt ongeveer 15 minuten
 • Wie onverwacht niet kan deelnemen moet uiterlijk 24 u  vooraf berichten per mail
 • Bij niet deelname wegens overmacht wordt de deelname verplaatst naar een andere datum

Uitwisseling van coördinaten in geval van een match :

 • De deelnemers  kunnen tijdens de sessie  hun mail- adres en telefoonnummer uitwisselen.
 • Geen enkele deelnemers is verplicht zijn coördinaten mee te delen aan een gesprekspartner
 • Beide gesprekspartners moeten dus akkoord zijn

Aansprakelijkheid van BDMS

 • BDMS is  met betrekking tot de georganiseerde speeddate sessies niet verantwoordelijk voor :
 • – het onvoldoende functioneren van de apparatuur van de deelnemers
 • – het niet tijdig inloggen van betalende deelnemers
 • – het niet tijdig vooraf berichten over niet deelname
 • – het meedelen van incorrecte gegevens aan een gesprekspartner

linken naar de extra info

-Link naar de