Toelichting bij 14 dagen clausule

De wetgever heeft ter bescherming van de klant EN van de leverancier het Wetboek van Economisch recht vanaf juni 2014 van toepassing gemaakt op bestellingen / inschrijvingen die gebeuren via het internet.

Voornoemde beslissing werd gemotiveerd met als uitgangspunt dat het internet een uitgesproken vluchtig medium is , met als gevolg dat de klant over 14 dagen bedenktijd moet beschikken om zijn / haar bestelling te kunnen annuleren zonder VOORAF de kostprijs van het product / service te moeten betalen en zonder bij tijdige annulering een schadevergoeding te moeten betalen.

Het Wetboek van Economisch Recht beoogt hierbij tegelijkertijd ook de leverancier te beschermen :

Meer info hier

BDMS-contactformule: blind date in Vlaanderen: voor singles die rendez-vous willen maken voor vriendschap of reisgezelschap via dating of via deelname aan activiteiten in hun vrije tijd.
Vanaf 15 maart 2017 is onze online blind-date – service overgeplaatst naar www.blind-date-meeting.eu