Gezien de activiteiten – kalenders van de organisaties vanaf april 2012 volledig worden bekendgemaakt
in ruil voor een link terug naar www.blind-date-meeting.eu worden de organisatiefiches beheerd door BDMS

De organisaties voor de welke een activiteiten – kalender wordt bekendgemaakt op www.blind-date-meeting.eu kunnen per mail 24 u op 24 u
een update aanvragen om hun coördinaten te laten aanpassen in de database .

Telefonisch contact is mogelijk mits vooraf een mail te zenden naar info@blind-date.....

Meer info kan u hier vinden